Panimula ng wikang tausug

Buwan ng Wika

Panimula ng wikang tausug

Sa pamamagitan ng wika, ang mga impormasyon ay naibabahagi at naipapahayag sa nakararami. Ang araling ito ay aming isinagawa upang mabigyang pansin ang mga suliranin na lumalaganap sa ating bansa partikular na sa paggamit ng ating wikang pambansa, ang wikang Filipino.

Upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito, gumamit kami ng mga batayan tulad ng pagsasagawa ng serbey at pananaliksik mula sa mga libro at sa internet. Ang wikang Jejemon ay sinasabing nagmula at sumikat noong taong lalo na sa mga kabataang Pilipino.

Ito ang labis na paggamit ng mga numerikong arabiko at iba pang espesyal na karakter at ang pagpapalit ng posisyon ng mga letra sa isang salita. Wikipedia, Dahil sa labis na paggamit ng wikang Jejemon, nagkakaroon ng maling paggamit sa wikang Filipino.

Bukod pa rito, ang mga sumusunod ay mga suliranin pang aming nakalap na dulot ng wikang Jejemon sa ating wikang Filipino: Isa sa mga ito ay ang kilos ng isang tao.

Panimula ng wikang tausug

Kung anong nakikita ng tao mula sa kanyang kapwa ay kanya ding ginagawa at ginagaya upang makisabay sa uso o di kaya naman ay upang hindi maiba sa isang grupo.

Isa ding aspeto ay ang pakikipag-ugnayan. Karamihan sa mga Jejemon ay mga taong nakatira sa skwater o tinatawag na informal settlers. Dahil sa kagustuhan nilang makisabay sa uso, natututo silang gumamit ng wikang Jejemon lalo na sa pang araw araw nilang pakikipag ugnayan sa ibang tao.

Dito pumapasok ang suliranin sa araw araw na ugnayan ng tao sa kanyang kapwa dahil unti unti nang nagiging kaswal ang paggamit ng wikang Jejemon at tuluyan nang nakakalimutan ang wikang Filipino. Isa ding aspeto ay ang pananamit ng tao.

Sa unang tingin pa lamang ay mahahalata na agad kung ang isang tao ay isang Jejemon dahil makikitang may pagka exeharada ang mga damit nito at kung ano ano ang mga nakalagay sa damit o di kaya naman sa katawan tulad ng mga naglalakihang bling bling o alahas.

Ang propesyon ng isang tao ay isa ring aspeto na naaapektuhan ng wikang Jejemon. Hindi angkop ang wikang Jejemon sa mga pormal na trabaho partikular na sa mga kumpanya lalong lalo na sa call centers or Business Product Outsourcing dahil ang paggamit ng wikang ito ay maaaring maging sanhi upang hindi maintindihan ng mga kliyente ang nais iparating ng mga empleyado o di kya naman ay magkalituhan ang mga taong kasangkot sa ugnayan.

Masasaklaw ng pag-aaral na ito ang mga naging batayan, reaksiyon, opinyon, at kasagutan na aming nakalap sa aming pananaliksik sa wikang Jejemon at ang epekto nito sa pagwawasto ng wikang Filipino sa mga mag-aaral ng Mater Ecclesiae School sa taong Ang paksang aming napili at ang mga suliraning nasa itaas ay mabibigyang pansin at mabibigyang solusyon sa pag-aaral na ito.

Bukod pa rito, makikita rin ang naging kahalagahan ng naturang pag-aaral sa bawat miyembro ng aming grupo at ganon din sa higit na nakararaming tao.ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas/kongklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan.

Halimbawa ng pagtatalumpati na may kasamang pagbabasa.

Panimula ng wikang tausug

aplikante at kinatawan ng isang employer, ito ay gumagamit ng wika. Ang wikang Ingles, bilang ang unibersal na wika, “business language” at ang pangalawang opisyal na wika ng bansa, ang isang wikang madalas na gamitin ng mga employer sa pag-iinterbyu sa kanilang mga aplikante.

Sa pasukan ng taong , gradwal na ipinatupad ang paggamit ng Pilipino bilang wikang panturo sa mga sabjek na Rizal at Kasaysayan sa mga unibersidad at kolehyo.

Inumpisahan ng Board of National Education noong Agosto 7, ang bilinggwal na programa sa edukasyon --ang paggamit sa bernakular sa Grade I at II, Pilipino sa Grade III at IV, at Pilipino at Ingles sa hayskul at kolehyo. Nov 02,  · Buwan ng Wika sa Elizabeth Seton School SY Ang nag-talumpati ay si Justine Olaivar (a.k.a.

Junjun, Romano Vargas, Talumpati Chairman, Chairman) ng. ay inihanda at iniharap ng mananaliksik mula sa seksyon na GE a-2 ng Central Colleges of the Philippines ng Quezon City, SY Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ikaunang antas ng kolehiyo.

Mas maagang pagtuturo sa Palatunugan ng wikang Filipino 23% B. Bigyan ng karagdagang konsiderasyon ng mga guro ang 51% mga mag-aaral na nahihirapan sa pagsasalita ng wikang Filipino 26% C.

Filipino ang gawing pangunahing midyum sa pagtuturo lalo na sa mababang lebel ng edukasyon Kinakatawan ng Pigura 3 ang pagbabahagdan sa mga nakalap na sagot.

Ang Wikang Filipino sa Makabagong Panahon (Isang Pananaliksik) | Wika (Navijite)